Новини
image

Европейски проекти

2023-10-23

На 18.10.2023 година ФРУКТО СЛИВЕН АД стартира изпълнението на проект BG06RDNP001-4.014-0133-C01-  „ Подобряване на енергийната ефективност на преработвателно предприятие ФРУКТО СЛИВЕН АД...
виж повече